Edukacja

Rodzinny spacer przyrodniczy
29.10.2022, Oborniki Śląskie
 
Na zaproszenie obornickiego klubu piłkarskiego Bór zorganizowaliśmy rodzinny spacer przyrodniczy. Porozmawialiśmy o roślinach leczniczych i o drzewach. Zobaczyliśmy co jesienią można śmiało zebrać i zjeść, jak drzewa udają się na zimowy odpoczynek i jakie są skutki realizowania inwestycji przy drzewach.
"Ochrona drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym"
02.05.2022, Oborniki Śląskie
 
Za nami szkolenie z Ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym.
Serdecznie dziękujemy Gmina Oborniki Śląskie za pomoc w realizacji szkolenia, Piotr Reda za ciekawy wykład i oczywiście wszystkim uczestnikom za liczne przybycie!
Ogromne podziękowania dla Fundacja EkoRozwoju za przekazane Standardy Ochrony Drzew!
 
 
 
 
————————————————–
Szkolenie sfinansowano w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.
Festiwal Żywica 2021
Festiwal Żywica 2021
Festiwal Żywica 2021
"Akademia Przyjaciół Drzew"
05.09.2021, Festiwal Ludzi i Drzew ŻYWICA
 
W ramach przygotowanej wraz z partnerami: Instytutem Drzewa oraz Fundacją EkoRozwoju podczas Festiwalu Żywica sekcji edukacyjnej, wystąpili:
 • dr Beata Pachnowska – Instytut Drzewa
 • dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec – Instytut Drzewa, Fundacja EkoRozwoju
 • Kamil Witkoś-Gnach – Instytut Drzewa
 • dr hab. Paulina Kramarz – Uniwersytet Jagieloński

Tematem zaprezentowanych wykładów były oczywiście drzewa ale w bardzo różnorodnym ujęciu. W ramach wykładu p. Kamila Witkosia -Gnacha dowiedzieliśmy się dlaczego stare, dojrzałe drzewa są bardzo potrzebne w otaczającym nas środowisku. Jaką pełnią rolę i czy starych drzew rzeczywiście trzeba się obawiać? Dr Beata Pachnowska pokazała nam najnowsze badania socjologiczno-psychologiczne dotyczące strachu ludzi przed drzewami. Kiedy mówimy o strachu a kiedy o lęku, jak zmieniają się nastroje społeczne w kontekście coraz większego zainteresowania tematyką drzew w Polsce. Dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec zaprezentował nam najnowszą, bardzo ciekawą wiedzę o życiu i biologii drzew. Okazuje się, że życie drzew, wbrew popularnemu stwierdzeniu staje się coraz mniej sekretne. Ostatnim prelegentem była dr hab. Paulina Kramarz, która opowiedziała nam o bioróżnorodności i wpływie drzew na zasoby fauny i flory.  

 

"Opryski w lasach - niszczenie ekosystemów czy konieczność"
09.06.2021, Kino ASTRA
 
Podczas dyskusji zapoznaliśmy się ze stanowiskiem Nadleśnictwa, naukowców oraz organizacji społecznych w sprawie stosowanych w kraju oprysków lotniczych w lasach.
Jak opryski wpływają na bioróżnorodność w ekosystemie leśnym?
Jak działają opryski i po co się je stosuje? Czy porównywanie oprysków w lesie i na polach jest zasadne?
Czy jest przyzwolenie społeczne na stosowanie oprysków?
W panelu wzięli udział:
 • Marcin Majewski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki Śląskie
 • Jarosław Góral – kierownik Zespołu Ochrony Lasu we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Wojciech Pusz – Katedra Ochrony Roślin Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Rafał Ruta – Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Uniwersytet Wrocławski
 • Przemysław Kruszyński – przedstawiciel Stowarzyszenie Żywica
 • dr Borys Bińkowski – moderator spotkania, geograf
Na zakończenie dyskusji przekazaliśmy 50. stronicową analizę prawną dotyczącą legalności stosowania oprysków środkiem ochrony roślin o nazwie Mospilan 20 SP na obszarze chronionego krajobrazu „Wzgórza Trzebnickie” oraz znajdujących się tam lasów ochronnych. Opinię sporządziła dr Daria Danecka z Polskiej Akademii Nauk, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony środowiska.
Spotkanie z prof. Szymonem Malinowskim
04.03.2021, Kino ASTRA
 
Profesor Szymon Malinowski –  polski fizyk atmosfery, profesor nauk o Ziemi, członek korespondent PAN. Od 2016 dyrektor Instytutu Geofizyki UW. Bohater głośnego filmu dokumentalnego “Można panikować”. 
 
Jak zmienia się klimat, jaki mamy na niego wpływ? 
"Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym" -szkolenie
22.11.2019, Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
 
Na nasze zaproszenie, prelekcję poprowadzili:
 • Inspektor drzew, arborysta Kamil Witkoś – Gnach,
 • Architekt krajobrazu, dendrolog inż. Rafał Wodzicki
Tematyka szkolenia, oprócz ogólnych zagadnień dotyczących budowy i fizjologii drzew, poruszała także bardzo ważne dla naszego miasta problemy:
– jak ochraniać drzewa podczas inwestycji,
– jakie zastosować rozwiązania technologiczne aby nie niszczyć drzew.
Przedstawione zostały również przykłady złych praktyk, których należy się wystrzegać.
Jesteśmy tym bardziej zadowoleni, że oprócz urzędników związanych z inwestycjami w naszej Gminie w szkoleniu wzięli także udział pracownicy DSDiK, projektanci, architekci m.in. współpracujący ściśle z Gminą, a także wykonawcy. Mamy nadzieję, że wiedza przekazana podczas wykładów będzie skutecznie wykorzystywana podczas kolejnych prac przy drzewach.
Serdecznie dziękujemy  Fundacji Ekorozwoju za udostępnione publikacje, które wraz z podziękowaniem zostały rozdane uczestnikom szkolenia.
IV Forum Przyjaciół Drzew
24.10.2019, Wrocław
 

Cykliczna i bardzo ważna w kalendarzu każdego “drzewochrona” impreza organizowana przez Fundację Ekorozwoju oraz Drogi dla Natury. Podczas IV edycji mieliśmy przyjemność wygłosić własną prelekcję dotyczącą naszych doświadczeń z zakresu ochrony drzew przed wycinką w ramach akcji “Stop wycince drzew w Obornikach Śląskich”.

Wspólnie z gościem specjalnym Peterem Wohllebenem, autorem m.in. “Sekretnego życia drzew”, obejrzeliśmy premierowy pokaz filmu A.Homana o tym samym tytule. W DCF – Dolnośląskie Centrum Filmowe odbył się również wieczór autorski związany z premierą najnowszej książki autora: “Dotknij, poczuj, zobacz. Fenomen relacji człowieka z naturą.”
W Parku Szczytnickim we Wrocławiu posadziliśmy razem symboliczne drzewo Przyjaciół Drzew. Wysłuchaliśmy wykładu oraz wzięliśmy udział w panelu dyskusyjnym. Relację z dotychczasowej działalności Stowarzyszenie Żywica na terenie Gminy Oborniki Śląskie zaprezentowała Paulina Sanecka. Nasze działania spotkały się z uznaniem, co oczywiście motywuje nas do jeszcze mocniejszej pracy na rzecz ochrony drzew.
 
"Porozmawiajmy o drzewach"
06.09.2019, Degustacja
 
Spotkanie z mieszkańcami miasta Oborniki Śląskie, Burmistrzem oraz Radymi na temat znaczenia drzew w przestrzeni miejskiej. Spotkanie zrealizowane w ramach akcji “Stop wycince drzew w Obornikach Śląskich” po wydaniu przez burmistrza decyzji zezwalającej na wycinkę 120 drzew w centrum miasta na potrzeby inwestycji drogowej. Gościem specjalnym spotkania był dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec, który poprowadził prelekcję na temat znaczenia drzew.