Zapraszamy do kina

Już 17.01.2022 zapraszamy na pokaz nagradzanego filmu “Wilki u bram”


Film prezentowanego w ramach 18. Festiwalu Millennium Docs Against Gravity.

W regionie Broumow w Czechach ostatni wilk został wyeliminowany dwa wieki temu. Jego ponowne wprowadzenie, podobnie jak w całej Europie, wywołuje żarliwą debatę pomiędzy hodowcami a ekologami. Martin Páv umieścił kamerę w środku tego pola bitwy, na którym toczy się walka o to, czy możliwa jest pokojowa koegzystencja człowieka z prawdziwym  symbolem dzikiej przyrody.