Raport z wizji terenowych

Przez ostatnie dwa tygodnie większość członków Stowarzyszenia była mocno zaangażowana w konsultacje społeczne, które ogłosiło Nadleśnictwo Oborniki Śląskie w sprawie zmian w wykazie obszarów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa.


Nasza praca polegała głównie na wizjach terenowych, podczas których weryfikowaliśmy obecność siedlisk przyrodniczych, stan zachowania obszaru, występowanie gatunków chronionych a także czy argumentacja Nadleśnictwa uzasadniająca wykreślenie terenu z wykazu powierzchni referencyjnych jest zasadna.

Łącznie sprawdziliśmy w terenie około 52 wydzieleń leśnych! Na podstawie wizji terenowych powstał liczący 70 stron raport z uwagami, który dziś przekazaliśmy do Nadleśnictwa Oborniki Śląskie.

Do 19 kwietnia Nadleśnictwo ma czas aby odnieść się do naszych uwag. Czekamy!

Jeśli również braliście udział w konsultacjach, dajcie nam znać!