Konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie ogłosiło konsultacje społeczne w sprawie zmian powierzchni ekosystemów referencyjnych na terenie Nadleśnictwa.


Uwaga! Termin zgłaszania uwag do opublikowanego wykazu mija 29.03.2022!

Czym są powierzchnie referencyjne?

Ekosystemy referencyjne, zwane również ekosystemami reprezentatywnymi, to obszary, na których, w celu zachowania i obserwowania zachodzących w nich naturalnych procesów ekologicznych, nie prowadzi się działań gospodarczych.

Żeby ułatwić Wam zgłaszanie uwag, sporządziliśmy mapę na podstawie opublikowanego przez Nadleśnictwo wykazu, na którym zobaczycie, które wydzielenia leśne mają pozostać, które mają być dodane do powierzchni referencyjnych a które planuje się usunąć z wykazu. Jeśli chcecie zgłosić obszary, które według Was powinny zostać wyłączone z gospodarki leśnej – weźcie udział w konsultacjach!

Link do mapy: https://tiny.pl/9ngz9

PROŚBA: wysyłajcie swoje propozycje do nas lub do Nadleśnictwa (dodając nasz adres email “do wiadomości”). Chcemy zweryfikować ilość nadesłanych w konsultacjach zgłoszeń!

DO DZIEŁA!