INFORMACJA

Zarząd Stowarzyszenia Żywica, informuje:


Zarząd Stowarzyszenie Żywica informuje, że w dniu 19.12.2021 na walnym zebraniu podjęta została uchwała “w sprawie przekształcenia stowarzyszenia zwykłego Żywica w stowarzyszenie” (zarejestrowane w KRS).