Centrum wsparcia dla lokalnych leśnych grup strażniczych

TERMIN: grudzień 2021 –

STATUS: REALIZOWANE

Osoba kontaktowa: Paulina Sanecka, Przemysła Kruszyński


Przystąpiliśmy do projektu “Centrum wsparcia dla lokalnych leśnych grup strażniczych” zorganizowanego przez Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze oraz Natural Forest Foundation.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia dla kilkudziesięciu grup w całej Polsce w dążeniach do współdecydowania o sposobie zarządzania lasami.Tak, bo już od nowego roku chcemy aktywnie włączyć się w konsultacje społeczne dotyczące ustalania nowego Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Oborniki Śląskie!

W ramach projektu jako grupa otrzymamy:-konsultacje telefoniczne i mailowe;- intensywne wizyty terenowe oraz szkolenia ekspertów;

– przygotowanie dokumentacji projektowej dla form ochrony przyrody;

– Teczkę Projektową z pełną dokumentacją dotyczącą między innymi ochrony przyrody, gospodarki leśnej;

– scenariusze ochrony lasu, gotowe do adaptacji i wdrożenia lokalnie;

– mapę interaktywną na smartfona;

– indywidualne, intensywne szkolenia na miejscu, między innymi z leśnictwa i rozpoznawania wartości przyrodniczych/ społecznych lasu;

Pozwoli nam to fachowo przygotować się do działań na rzecz ochrony lasów na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie!

Trzymajcie kciuki!