Przystąpiliśmy do projektu

“Centrum wsparcia dla lokalnych leśnych grup strażniczych” zorganizowanego przez Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze oraz Natural Forest Foundation.


Celem projektu jest udzielenie wsparcia dla kilkudziesięciu grup w całej Polsce w dążeniach do współdecydowania o sposobie zarządzania lasami.Tak, bo już od nowego roku chcemy aktywnie włączyć się w konsultacje społeczne dotyczące ustalania nowego Planu Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Oborniki Śląskie!

W ramach projektu jako grupa otrzymamy:-konsultacje telefoniczne i mailowe;- intensywne wizyty terenowe oraz szkolenia ekspertów;

– przygotowanie dokumentacji projektowej dla form ochrony przyrody;

– Teczkę Projektową z pełną dokumentacją dotyczącą między innymi ochrony przyrody, gospodarki leśnej;

– scenariusze ochrony lasu, gotowe do adaptacji i wdrożenia lokalnie;

– mapę interaktywną na smartfona;

– indywidualne, intensywne szkolenia na miejscu, między innymi z leśnictwa i rozpoznawania wartości przyrodniczych/ społecznych lasu;

Pozwoli nam to fachowo przygotować się do działań na rzecz ochrony lasów na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie!

Trzymajcie kciuki!